GeoTransform

GeoTrans_3

GeoTransform can estimate 2D georeferencing accuracy using sensor independent models (2D or 3D affine, polynomial models, affine projection, projective and DLT) and sensor dependent or independent RFM (Rational Function Model).

Publications:

[TR] Yörünge Düzeltmeli IRS-1C/1D Pankromatik Mono Görüntüsünün Geometrik Doğruluk ve Bilgi İçeriği Açısından İncelenmesi, Hüseyin TOPAN, Advisor: Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH, Bülent Ecevit (formely Zonguldak Karaelmas) University, Institute of Science and Technology, Dept. of Geomatics Engineering, September 2004, 77 pages.

[TR] IRS-1C Düzey 1B Görüntüsünün Geometrik Analizinin Sensör Yöneltme Modelleriyle ve Değişik Referans Verileriyle İrdelenmesi, Hüseyin TOPAN, Gürcan BÜYÜKSALİH, M. Güven KOÇAK, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 25 March - 1 April 2005

[EN] Georeferencing Accuracy Assessment of High Resolution Satellite Images Using Figure Condition Method, Hüseyin TOPAN, Hakan Ş. KUTOĞLU, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Volume 47, Issue 4, May 2009, pp. 1256-1261, DOI: 10.1109/TGRS.2008.2008098, Times cited: 3 (according to WOS, last update: 31th Jan. 2014).

[TR] Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı, Hüseyin TOPAN, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Ocak 2013: 81-86.

[EN] First Experience with Figure Condition Analysis Aided Bias Compensated Rational Function Model for Georeferencing of High Resolution Satellite Images, Hüseyin TOPAN, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, December 2013, Vol. 41, Issue: 4, pp. 807-818, DOI: 10.1007/s12524-013-0273-4.

[EN] Combined Efficiency of RPC and DEM Accuracy on Georeferencing Accuracy of Orthoimage: Case Study with Pléiades Panchromatic Mono Image, Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Talha TAŞKANAT, Ali CAM, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, June 2014, Vol. 11, No. 6, pp. 1148-1152, DOI: 10.1109/LGRS.2013.2288360.

[EN] Georeferencing Accuracy Assessment of Pléiades 1A Images Using Rational Function Model, Hüseyin TOPAN, Talha TAŞKANAT, Ali CAM, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-7/W2, ISPRS2013-SSG, pages: 251-256, 11 – 17 November 2013, Antalya, Turkey, DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-251-2013.

[TR] Dönüşüm Katsayılarının ve Sayısal Yükseklik Modelinin Konum Doğruluğunun Ortogörüntülerin Konum Doğruluğu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Ikonos, QuickBird, OrbView-3 ve Pléiades-1A Görüntüleri ile Örnek Uygulama, Hüseyin TOPAN, 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 14-17 October 2014, İstanbul.

[EN] Geometric and Radiometric Evaluation of RASAT Images, Ali Cam, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Mustafa Özendi, and Çağlar Bayık, International Archives of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Informaton Sciences, Vol. XLI-B1, pp. 287-290, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B1-287-2016, ISPRS 23th Congress, Prague (Czech Republic), 12-19 July 2016.

[TR] Rasat Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Değerlendirilmesi, Ali Cam, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Mustafa Teke, Mustafa Özendi, Çağlar Bayık, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 761-766, 5-7 October 2016, Adana.

[TR] Göktürk-2 Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Açıdan Değerlendirilmesi, Hüseyin Topan, Ali Cam, Murat Oruç, Mustafa Teke, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VI. UZAL-CBS 2016), pp. 804-809 5-7 October 2016, Adana.

[TR] Algılayıcan Bağımsız Dönüşüm Yöntemleri İle Üretilen Ortogörüntülerin Konum Doğruluğunun Belirlenmesi (Estimation of Georeferencing Accuracy of Orthoimages Generated by Sensor-independent Orientation Models), Ali CAM, Master of Science, Advisor: Assoc. Prof. Hüseyin TOPAN, Zonguldak Bülent Ecevit University, Institute of Science and Technology, Dept. of Geomatics Engineering, February 2018, 61 pages.

[TR] GeoEtrim 2018 C# Sürümü: Görüntü Temelli Konum Bilgisi Üretimi için Yazılım Geliştirilmesi, Yunus Emre Elkar, Hüseyin Topan, VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VII. UZAL-CBS 2018), pp. 758-768, DOI: 10.15659/uzalcbs2018.6467, 18-21 Eylül 2018, Eskişehir, Watch in Youtube.

[EN] 2D Orientation Accuracy of Göktürk-1 Panchromatic Imagery, Gürsu Aytekin, Hüseyin Topan, Yunus Emre Elkar, Metehan Kişi, Onur Erişik, 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST 2019), 11-14 June 2019, İstanbul, pp. 821-826. DOI: 10.1109/RAST.2019.8767879

[TR] Görüntü Temelli Konuma Bağlı Bilgi Üretimi İçin Yazılım Geliştirilmesi (Developing a Software for Geospatial Information Generation from Images), Yunus Emre ELKAR, Master of Science, Advisor: Assoc. Prof. Hüseyin TOPAN, Zonguldak Bülent Ecevit University, Institute of Science and Technology, Dept. of Geomatics Engineering, 26 June 2019, 93 pages.